Propostes d'oportunitats que caldria aprofitar

Josep Maria Massot

Exarquitecte municipal

Propostes d'oportunitats que caldria aprofitar


twitter share   facebook share

El passat dia 22 d'octubre, en el seminari sobre la connectivitat que es va desenvolupar en el marc del Procés de Participació sobre el Pla Director Urbanístic de les 3 Xemeneies (3X), el grup d’estudi en que vaig participar va tenir molt clara quina hauria de ser la traça del Passeig Marítim. Sembla evident que sortint del Passeig de Badalona a la part nord, quan arribes a l’alçada del Port, has de connectar amb el barri de la Mora i, passant per davant de les 3X, arribar fins al passeig existent de Sant Adrià.

 

El problema es planteja sobre com travessar el port-canal. Quan ja es van concretant els detalls de l’operació vinculada econòmicament a la construcció de l’hotel, i garantits els 9 milions d’euros que la concessió dels terrenys aporta a l’entitat gestora Marina Badalona, ja es poden fixar els terminis, sempre aproximats, de la construcció del viaducte del tren, que té un pressupost estimat entorn als 7 milions d’euros, i acabar amb els 2 milions restants els detalls que manquen de la urbanització del canal, així com la descontaminació de la platja dins l’àmbit portuari.

 

Ara és el moment de decidir el projecte així com la gestió de la connexió del tramvia i del Passeig Marítim, que permeti la connexió del Maresme amb el Parc Fluvial del Besós, BCN i el Vallès. La proposta d’una passera giratòria a nivell de la cota del port per lligar ambdós costats sembla útil pels desplaçaments dins del port, però no dóna resposta a la gran quantitat de gent que passejant, corrent, en bici o en altres artefactes mòbils, utilitza actualment el Passeig Marítim i que queda tallada en arribar al port.

 

Val la pena posar en valor el que significa obrir al mar els barris de La Salut, Sistrells, Llefià, Montigalà.. mitjançant un passeig-canal de qualitat. Si a la població actual d’aquets barris afegim la nova població de l'entorn del canal, tindrem una massa crítica de futurs usuaris del passeig que possiblement el qualificarà com a nou centre “modern” d’una ciutat de 210.000 habitants. Tenint en compte que el centre històric pensat per a una ciutat de 40.000 habitants serà sempre el de referència.

 

Totes aquestes reflexions ens porten a demanar com la solució més raonable la construcció d’un altre viaducte al costat del tren que permeti el pas del tramvia i del Passeig Marítim seguint el pendent del tren ( menys del 15X1000) i paral·lel a la seva traça.

 

Els punts de ròtula entre l’actual Passeig i aquest viaducte serien, pel cantó nord, la plaça del Patí de Vela, a l’alçada del pont vermell; i, pel cantó sud, en el Barri de la Mora, la plaça entre els carrers Mar d’Alborà i Mar Tirrena, passat el pont verd. L’accessibilitat a aquest passeig superior sobre el viaducte seria fàcil amb escales o petites rampes des de les cotes del port.

 

Entenent que les demandes, per molt raonables que siguin, i els recursos econòmics no van sempre de bracet, sembla obligat com a mínim l’encàrrec d’un projecte que solucioni la compatibilitat constructiva, operacional i visual dels dos viaductes per tal de facilitar-ne, la seva construcció si s’haguessin de realitzar en fases diferides en el temps. Marina Badalona, gestora de l’operació, ha manifestat el seu compromís a donar resposta als requeriments per tal de no malbaratar aquesta oportunitat.

 

Els temps, quan es tracta d’operacions urbanístiques, és sempre molt més llarg del que hom s’espera. Un exemple evident és el port canal de Badalona del que estem parlant en aquest article. Fa més de 30 anys que està en dansa i fins avui no sembla que veiem el final del túnel.

 

Per aquesta raó la pregunta és, MENTRESTANT QUÈ?:

 

Atès que el temps de les operacions urbanístiques es compta per dècades i que als que tenim una certa edat ens agradaria gaudir d’alguna de les actuacions previstes, el febrer proppassat la comissió assessora de la FAVB va plantejar una proposta que vaig resumir en un article que explicava l’OPORTUNITAT de la construcció d’un passeig provisional com a continuació del Passeig Marítim a la Zona de les 3 Xemeneies

 

Explicava que la ciutat és sobretot l’espai que troba el seu sentit quan la gent l’utilitza. Un exemple entenedor seria l’apropiació per part de la gent del nou tram de passeig fins al port, amb la incorporació del Pont del Petroli. El gran nombre d’usuaris que se l’han fet seu és el veredicte incontestable de que és un espai que agrada.

 

Aquest preàmbul em servia per introduir el concepte d’oportunitat en la història de les ciutats. Fets no sempre bons en el seu moment com la desaparició d’un front industrial obsolet, han possibilitat l’obertura de Badalona al mar amb nous usos que milloren la qualitat de vida. El mar és un dels béns més democràtics dels que disposem.

 

Avui la reflexió voldria centrar-la en com un problema greu com ha estat el trencament del col·lector davant del barri de la Mora, així com el seu arranjament provisional, han possibilitat un ús espontani no previst i per tant no reglat, de la part superior del col·lector com a via de passeig vora el mar. Evidentment que aquest ús, tal i com ara es realitza, no reuneix els requisits mínims per a la seva funció, però els ciutadans ens donen la pista d’un objectiu a assolir amb una inversió i terminis raonables.

 

La connexió entre ciutats i barris ha estat una reclamació històrica de la gent. Aconseguir per fi arribar al riu Besòs amb un passeig al costat del mar que lligui el Maresme amb el Parc Fluvial i Barcelona és un repte atractiu i possible.

 

Per no fer volar coloms caldria però que l’actuació fos de mínims pel seu caràcter provisional entretant no es desenvolupi urbanísticament el planejament del sector de les 3 Xemeneies. Com seria una actuació provisional i a curt termini, abans del projecte definitiu? Previ a un estudi tècnic seriós, sembla de sentit comú que l’amplada fos la possible segons les característiques del col·lector i que de moment no fos utilitzable durant la nit.

 

Estem convençuts que si aquesta actuació provisional s’explica bé, els primers a defensar-la serien els dels barris adjacents com el de la Mora, actualment encriptats entre tanques. Aquest nou passeig donaria vida a l’entorn i com a conseqüència seguretat i confort.

 

Aquesta hauria de ser una actuació liderada pels Ajuntaments de Badalona i Sant Adrià amb la participació necessària de la FAVB, i la complicitat de l’AMB, del Consorci del Besòs i altres Ajuntaments. Per acabar, caldria aprofitar l'oportunitat del moment i posar-nos a treballar en el projecte de passeig provisional de les 3X, primer pas necessari per a l’objectiu que ens proposem.

 

Cal dir que passats nou mesos, l'única resposta encoratjadora ha estat la de la gerent del Consorci del Besòs. Els Ajuntaments de Sant Adrià i Badalona fins el moment no han donat cap resposta, entenem que per motius diferents i per la dificultat afegida que comporta negociar amb administracions supramunicipals com la Delegación de Costas del Estado, que tenen responsabilitats sobre el terreny que ens ocupa.

 

Pendents d’una reunió amb l’alcalde de Sant Adrià, em consta que el Departament de Projectes de la Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Badalona ha millorat l’esquema de passeig marítim de les 3X i que, per tant, està preparat per afrontar el projecte constructiu que contemplaria la recuperació i reciclatge dels materials emprats.

 

Serveixi aquesta reflexió per posar l’accent en el tram del Passeig Marítim que ens queda per executar dins l’Àrea Metropolitana de BCN, amb l’esperança de que del provisional en puguem gaudir els que tenim una certa edat.