La seguretat en sentit global

Toni Flores

Tècnic de telecomunicacions i nº7 de la Badalona Valenta

La seguretat en sentit global


twitter share   facebook share

Quan parlem de seguretat -i sobretot en època electoral hi ha tendència a parlar de llei i ordre-, entrem en el joc del discurs de la dreta. Com a molt, des de les esquerres, s’intenta humanitzar aquest discurs o mirar cap a una altra banda. Però, per parlar de seguretat, cal fer-ho en sentit global, perquè, en el fons, seguretat és administrar les pors del veïnat i aquestes són molt diverses. Cal tenir clar que el major perill que genera major inseguretat no és altra que la pobresa.

 

Cal posar l’accent, com ho fa Nacions Unides quan parla de seguretat humana, en les diferents vessants d’aquest concepte. Cal parlar de seguretat econòmica perquè tothom tingui dret a una feina digna amb ingressos suficients per cobrir les seves necessitats, o quan no sigui possible, garantir una renda mínima.

 

Garantir la seguretat en sentit global vol dir promoure la inclusió social i assegurar els drets de la ciutadania.

 

Cal parlar de seguretat alimentària, perquè qualsevol persona pugui accedir de manera digna i autònoma a una alimentació suficient, nutritiva i culturalment adequada; o de seguretat sanitària, perquè tot el veïnat de la nostra ciutat accedeixi a una sanitat pública de qualitat, com a dret universal. Cal garantir la construcció dels Centres d’Atenció Primària que manquen a la ciutat.

 

Cal promoure la seguretat comunitària, lluitant contra la discriminació i en favor de la convivència, per fer dels nostres barris llocs d’aprenentatge de la vida social i per al descobriment dels altres. També cal assegurar el dret a l’habitatge a digne, amb l’impuls d’un parc d’habitatge social i públic, regulant els pisos turístics, penalitzant els pisos buits o aplicant mesures d’IBI social o d’ajuts al lloguer.

 

Les ciutats es troben en primera línia pel que fa als impactes del canvi climàtic i, per això, hem de vetllar per la seguretat mediambiental. Els nostres ajuntaments poden fer polítiques clau en aquesta matèria i, des de La Badalona Valenta, proposem l’estratègia de residu zero o la transformació dels antics quioscos en desús en deixalleries de proximitat, entre d’altres accions.

 

Tampoc no podem descuidar la seguretat política. Cal respectar els drets fonamentals de tots i totes, garantint el processos participatius en tot allò que afecta les nostres vides.

 

Finalment, cal assegurar la seguretat personal i no fer-ho d’una manera esbiaixada, sense analitzar-ne les causes. Cal entendre la seguretat personal com a responsabilitat col·lectiva i, per això, volem impulsar taules participatives sobre aquest tema amb persones escollides per la pròpia comunitat o per sorteig, institucions, entitats, grups municipals i cossos de seguretat. Cal fer polítiques preventives, de formació i descentralització de la seguretat, que facin partícip la comunitat. 

 

Cal crear espais segurs, l'espai no és neutre. Hi ha espais que causen por i això limita el moviment i el seu ús, especialment per part de les dones, i això és una forma d'exclusió social. Transformant aquests espais amb ulls de dones, farem una ciutat més amable i segura. A aquest model, també hi contribuiran els camins escolars, perquè els nostres infants vagin a l’escola d’una forma autònoma, segura i sostenible.

 

Tampoc no es pot obviar que hi ha algunes zones de la ciutat en què s’acumula un índex de delinqüència elevat. Una major pressió policial podria ser una eina eficaç, però també és cert que aquestes zones acumulen molts altres problemes socioeconòmics, a més de la delinqüència, que requereixen moltes altres mesures per promoure la inclusió social i lluitar contra les desigualtats.

 

Per això, volem adoptar i posar en pràctica un discurs propi sobre seguretat, que abordi aquest concepte des de la seva globalitat. Així és com entenc la seguretat des de la meva experiència al moviment veïnal i cultural de Llefià i, per això, formo part de l’equip de Dolors Sabater. Perquè, amb la Badalona Valenta, construirem una ciutat participativa, amable i segura.