ACTUALITAT


Aprovats per unanimitat 1,570 milions en ajuts per la Covid destinats a autònoms i micro pimes de Badalona


El ple municipal ha donat llum verda a 60.000 euros per a llars d’infants privades i 40.000 euros destinats a casals d’estiu


un-moment-de-la-celebracio-del-ple-en-format-reduit-foto-bdncom
 Un moment de la celebració del ple en format reduït, foto: @bdncom


Redacció - 21/07/20         

twitter share   facebook share

Els autònoms i les micro empreses amb seu a Badalona rebran una ajuda per pal·liar parcialment els efectes de la Covid en la seva activitat, segons s’ha aprovat per unanimitat de tots els grups polítics locals en el ple municipal extraordinari del 21 de juliol.

El suport econòmic ascendeix a 1,570 milions d’euros que són aportats amb fons locals i amb fons de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) les fons municipals no han aclarit el percentatge d’aquesta aportació.

Podrà ser beneficiari dels ajuts econòmics qui compleixi els següents requisits:

1. Ser persona física autònoma (treball autònom amb i sense treballadors) o jurídica amb activitat econòmica activa a l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020 de l’estat d’alarma.

2. Tenir la seu social al municipi de Badalona

3. En el cas d’autònoms: haver suspès la seva activitat, total o parcialment, com a conseqüència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19. (inclou disminució d’ingressos del 75% respecte els 6 mesos anteriors d’activitat)

4. En cas de micro empresa:

-Tenir un màxim de 9 treballadors i un volum d’operacions no superior a 2.000.000 € anuals segons el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comissió europea.

-Haver suspès la seva activitat presencial o tancat al públic pel mateix Decret o les seves posteriors modificacions

5. No ser societat mercantil pública, ni societat mercantil privada en la qual la majoria del seu capital social o la majoria dels membres del màxim òrgan de govern siguin de titularitat pública o nomenats per un ens públic.

6. No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

7. Complir amb les obligacions de la legislació que li correspongui en l’àmbit de prevenció de riscos laborals, primers auxilis i sensibilització mediambiental pel que fa a la gestió dels residus generats.

8. Complir amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes.

 

L’Ajuntament de Badalona aportarà un 50% de les despeses acreditades següents amb un màxim de 350 euros per ajut concedit.

a) Despeses d’implantació de mesures de seguretat, protecció i salut de les condicions de treball, relacionades amb la Covid-19.    

b) Despeses de subministraments de serveis bàsics (aigua, electricitat, gas), comunicacions, i assegurances, amb un màxim de 6 mesos des de la implantació de l’estat d’alarma.

Per contra, els ajuts econòmics no podran cobrir les despeses d’obres d’instal·lació, remodelació o adequació dels locals, l’IVA de les factures i, si escau, els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.

El conjunt d’aportacions, subvencions i ajuts no podrà excedir el total de la despesa real efectuada pel beneficiari.

60.000 euros per llars d’infants i 40.000 per a casals

D’altra banda, el ple ha aprovat també la convocatòria d’ajuts per un total de 60.000 euros per a les llars d’Infants privades de la ciutat, afectades per la Covid-19 . En aquest cas, els grups municipals, Guanyem Badalona, Partit Socialista de Catalunya, ERC de Badalona i Junts Per Catalunya han plantejat també que s’aboni ajudes per a les famílies.

La unanimitat ha tornat quan s’ha aprovat destinar 40.000 euros per a subvencions destinades a casals d’estiu d’aquest any 2020. En aquest punt s’ha notat fortes crítiques dels grups de l’oposició que consideren insuficients els fons que es destinen al lleure dels infants després de la situació de confinament que han patit els més menuts.

 

 


ACTUALITAT

05/08/20

mural-d-homenatrge-a-neus-catala-foto-ebredigital

Joan Peiró, Valeriano Weyler i Neus Català en un carrer de Badalona

Un històric sindicalista i ministre republicà i una militant comunista i antifeixista tenen relació amb un carrer del barri del Progrés que encara manté el nom d’un militar colonial que es va fer famós per la sagnant repressió aplicada a Cuba i contra els treballadors catalans
Llegir l'article complet
ACTUALITAT

05/08/20

manifest-de-suport-a-marcel

Suport ciutadà a Marcel Vivet a qui la Generalitat demana 4 anys de presó a causa d’una manifestació independentista

El Govern acusa el jove de les ferides al canell denunciades per agents fruit de la protesta amb pintura de colors del 29 de setembre de 2018
Llegir l'article complet
ACTUALITAT

30/07/20

veins-de-sant-roc-protesten-contra-el-desnonament-de-persones-afectades-per-covid-foto-guanyem-badalona

Alta tensió pel desnonament d’una família amb un membre amb Covid d’un habitatge de Sant Roc

Entitats veïnals i Guanyem Badalona s’oposen a l’actuació i consideren incomprensible que es faci fora de casa sense alternativa a persones que estan en quarantena a causa de la pandèmia
Llegir l'article complet
ACTUALITAT

29/07/20

mural-d-homenatge-a-la-xarxa-solidaria-a-sant-roc-foto-xarxa-solidaria-de-badalona

Mural a Sant Roc per recordar la tasca de la Xarxa Solidària de Badalona

L’artista, Ana Blue, ha fet l’obra per recordar la feina feta durant el confinament per les voluntàries i voluntaris en favor de la gent que ho necessitava
Llegir l'article complet