Símbol, signe, significant

Amadeo Palliser

Cartes dels lectors

Símbol, signe, significant


twitter share   facebook share

Tots sabem la importància simbòlica, ja que els grups socials ens movem per símbols; i conseqüentment, s'han de tenir presents per al seu ús / interpretació  positiva o negativa, o per manipular-lo en un sentit o en un altre.

 

Salvant les immenses distàncies, la referència de Pere Aragonès respecte a la declaració de Francesc Macià, proclamant la República (1931), evidentment va ser una manipulació, ja que no deixa de ser un brindis al sol que mai no anirà acompanyat de fets, aquest és l'objectiu de molts independentistes rendits.

 

Igualment, l'abandonament del Nou Camp, per part dels socis i aficionats, no deixa de ser una altra mostra que quan un espai simbòlic s'abandona, immediatament és ocupat pel rival (Eintracht de FKF).

 

A menor escala, si no som conscients de la importància de l'espai simbòlic de la Meridiana, com vam veure el 14 d'abril passat, ràpidament és usurpat, com si fossin uns vasos comunicants.

 

No valen res les declaracions i les intencions estratègiques, el que compten són els resultats dels fets. No cal dir res més.