Les concessions d’espais públics a Badalona

Pablo Díaz Flores

Mestre

Les concessions d’espais públics a Badalona


twitter share   facebook share

Quan les concessions administratives no s’actualitzen queden obsoletes i fora de normativa o bé, simplement, no existeixen. Llavors, se succeeixen les declaracions, els malentesos i les controvèrsies com les que estem vivim aquests dies en referència als espais com l’Skate Àgora o la pista de la plaça del gas.

 

Les administracions públiques i també els ajuntaments, tenen unes eines, emparades per la llei i el dret públic, que són les concessions administratives. Aquesta possibilitat que uneix allò que és públic i el que és privat en benefici de l’interès general es dona molt sovint sota diferents fórmules, com la concessió d’un servei públic, una concessió d’obra o una concessió demanial sobre un bé.

 

La polèmica sobre la cessió i l’ús de les instal·lacions públiques, o sobre qui arregla o manté els equipaments recau sobre els drets i obligacions de les dues parts i com assenyala el recent laudo dictat pel catedràtic de Dret tributari, Joan-Francesc Pont Clemente, en referència al cas de la Fundació Privada Badalona Capital Europea del Bàsquet cal :  “transmitir a las partes la necesidad imperiosa de que dialoguen entre ellas, con o sin la ayuda de un mediador”.

 

És mitjançant el diàleg, la negociació i les bones pràctiques com es donen solucions als problemes, i no dilatant-los en el temps ni tirant pilotes fora.