Nou govern, vells problemes

Coordinadora de la sectorial d’Associacions Veïnals del districte primer

Entitats veïnals

Nou govern, vells problemes


twitter share   facebook share

Des de la Coordinadora de la sectorial d’Associacions Veïnals del districte primer treballem, des de fa anys, per la millora dels nostres barris.

 

Defensem el dret a participar, ja que considerem que la ciutat la fem entre tots i totes, i per això continuarem reivindicant i lluitant per aconseguir solucionar els vells problemes existents al nostre districte.

 

No entenem per què aquest ajuntament no convoca el Consell del Districte, un consell que té, entre altres funcions, ser informat de les propostes municipals que afectin el districte i fomentar la coordinació entre les associacions del districte i entre aquestes i l’Ajuntament.

Segons les Normes reguladores de la Participació Ciutadana, aquest consell s’ha de reunir almenys tres cops a l’any.

 

Tanmateix, les associacions veïnals del districte no hem deixat de reunir-nos per abordar els problemes existents i treballar per a solucionar-los.

 

Així, hem aconseguit petits avanços gràcies a la nostra persistència, però queden pendents molts altres que caldrà solucionar com més aviat millor.

 

Els aspectes pendents són aquests:

 

1. Una de les coses que hem aconseguit ha estat la creació d’una comissió, formada per representants de l’Ajuntament i de les associacions veïnals, per parlar dels usos i serveis del parc de ca l’Arnús. Ens preocupa la situació actual i l’abandonament dels edificis. Per això hem demanat reiteradament que es convoqui aquesta comissió per trobar solucions que evitin l’abandó i el deteriorament dels immobles i la millora i ampliació del parc metropolità. I que qualsevol proposta de nous usos del parc sigui informada i debatuda en aquesta comissió.

 

2. Al nostre districte fa anys que falten places d’escola pública, tant a infantil i primària com a escoles bressol. Hi ha escoles en barracots des de fa anys i falten places escolars. Cal agilitzar els tràmits per solucionar aquest problema i acabar amb la provisionalitat de les escoles que estan en barracots i pendents de què es construeixin els edificis definitius (Badalona Port, Ventós Mir i IES la Riera) i acabar amb els maldecaps i les incerteses de moltes famílies cada començament de curs.

 

3. Un altre problema és el de la mobilitat a peu, les barreres existents i l’abandó d’alguns carrers. Cal millorar-ne el manteniment, tant dels paviments com de l’enllumenat. Recuperar espais per vianants, millorar les voreres i arreglar el paviment d’alguns carrers són qüestions ineludibles i necessàries per al benestar de les persones.

 

4. La millora dels espais comuns, el manteniment del mobiliari urbà i les zones verdes i l’arbrat, són qüestions que s’ha de solucionar.

 

5. La conservació del nostre patrimoni és un altre dels temes que ens preocupen. No entenem que edificis, en algun cas catalogats (Piher, les cases senyorials de Ca l’Arnús, Mobb, Muebles Rojas,...) estiguin abandonats mentre es necessiten locals a la majoria dels nostres barris per poder dur a terme activitats socials i culturals.

 

Cal rehabilitar, modernitzar i reformular l’ús dels mercats Maignon i Torner, que poden tenir un futur exitós amb propostes viables.

 

6. Cal millorar l’estat de la nostra platja i consensuar-ne els usos per tal que el veïnat i la ciutadania en general pugui gaudir d’un dels béns més preuats de Badalona.

 

7. Solucionar el problema de la neteja ha de ser una altra de les prioritats. No podem continuar amb la imatge d’abandonament de molts espais i racons del nostre Districte. Cal garantir una bona recollida i neteja dels contenidors, així com la millora de residus facilitant el reciclatge. També millorar l’accessibilitat i la utilització d'aquests.

 

8. L’incivisme i la manca de seguretat també s’ha de solucionar amb mesures preventives i educadores per afavorir la convivència i la cohesió social. Cal impulsar campanyes dirigides a valorar l’espai comú i l’ús responsables del mateix.

 

9. També ens preocupa la situació de les persones grans. S’ha de facilitar la seva autonomia i millorar la seva atenció. Manquen serveis com centres de dia i residències públiques al Districte I.

 

10. Les Associacions Veïnals del Districte I volem ser part activa i responsables de la millora dels nostres barris. Volem col·laborar amb l’Ajuntament. Per això cal que l’ajuntament ens escolti i faciliti i impulsi la participació ciutadana.

 

Cal millora i molta la transparència. En general observem moltes paraules, promeses i pocs fets. Cal explicar el perquè de tot, tant del que es fa com el què no es fa i els motius. La ciutadania volem estar informats.

 

En definitiva, si volem que la ciutat avanci, hem de treballar junts l’ajuntament i la ciutadania.