De la importància de l'organització de l’administració pública

Carme Martínez

Mestra, sindicalista i número 5 de la Badalona Valenta

De la importància de l'organització de l’administració pública


twitter share   facebook share

Hem sentit moltes vegades i de moltes maneres, sobretot en campanya electoral, que el govern de la ciutat ha d’estar al servei de les persones. Frases com, hem de governar per a les persones, les persones han d’estar en el centre de la gestió municipal, les persones primer, etc. Que vol dir això? Com es concreta? Com passem de les paraules a la realitat, aquesta és en definitiva la part fonamental de la qüestió.

 

Per a nosaltres els canvis necessaris no es poden tornar a posposar perquè la ciutadania necessita comprovar que la seva administració més propera l’acompanya i l’assisteix i que realment està al seu servei.

 

Per això ens cal modernitzar l’administració municipal perquè, per una banda, tinguem la capacitat d’assolir allò que ens proposem amb una gestió més eficient dels recursos públics i per l’altra, fer-ho de manera transparent i rendint contes a tots els veïns i veïnes.

 

L’ajuntament de Badalona és la primera empresa de la ciutat en la que hi treballen més de 1.000 persones. Cal que el govern municipal sigui exemplar en la seva actuació i apliqui mesures que eliminin el clientelisme, tan en la contractació com amb la ciutadania, i la precarietat laboral entre els seus treballadors i treballadores. Avui quasi un terç de la plantilla municipal està en situació precària i és la nostra responsabilitat concretar l’oferta pública d’ocupació que acabi amb molts anys d’interinatge i, en conseqüència, d’inseguretat laboral d’una part molt important dels treballadors i treballadores municipals. I això és bo pels treballadors i treballadores i per a la ciutadania.

 

És imprescindible reforçar els serveis que s’han vist retallats durant la crisi, incrementant els llocs de treball necessaris per millorar el servei públic, seleccionant, de manera transparent, a aquelles persones que tinguin els mèrits i la capacitat tècnica, garantint la publicitat necessària perquè tota la població hi tingui accés.

 

L’administració municipal ha d’organitzar-se com a prestadora de serveis que respongui a les necessitats de la ciutadania, partint de un bon sistema d’informació i coneixement de la realitat i per això necessitem una administració descentralitzada, veritablement propera a la ciutadania, que es desenvolupi en els diferents districtes de la ciutat, a la vegada que es consoliden els espais de participació territorials per sumar la implicació política dels veïns i veïnes en la presa de decisions amb la gestió municipal.

 

L’actualització dels protocols és necessari per reduir els temps de resposta de l’administració. L’agilització en la tramitació administrativa de permisos també pot ser un instrument per facilitar l’arriba i assentament d’empreses a la ciutat que ajudin a potenciar l’activitat econòmica.  

 

La simplificació de l’estructura municipal també és una decisió estratègica que ha de permetre una organització més flexible perquè professionals de diferents àmbits puguin treballar conjuntament  per respondre a les necessitats de les persones d’una manera holística  i evitar que aquestes hagin de recórrer a diferents serveis municipals. Els equips interdisciplinaris són els que han de fer possible aquesta manera diferent de dissenyar d’una manera transversal els serveis municipals.

 

La gestió i la qualitat dels serveis s’han d’avaluar com un estímul per a la millora introduint els canvis necessaris per poder respondre d’una manera eficient a la realitat de cada moment i de cada barri de la ciutat.

 

I finalment, ens cal professionalitzar la gestió municipal i crear una estructura directiva municipal i una promoció professional objectiva dels treballadors i treballadores basada en els mèrits i les capacitats. En definitiva una organització municipal que faci possible el desenvolupament de les polítiques que el govern, legitimat democràticament, decideixi.