Com podem participar a l’Economia Social i Solidària?

Anna Abellán

Sòcia treballadora de la cooperativa La Sargantana i coordinadora de l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord

Com podem participar a l’Economia Social i Solidària?


twitter share   facebook share

Cinc accions que ens apropen i transformen l'Economia Social i Solidària

 

1. Identificar, conèixer i reconèixer

Que és i qui és Economia Social i Solidària? L’Economia Social i Solidària és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques, formals o informals, individuals o col·lectives, que posen per davant la satisfacció de les necessitats de les persones que hi participen per sobre del capital. Per saber quines iniciatives practiquen l'Economia Social, ens podem fixar en la seva forma jurídica: cooperatives, associacions, empreses d'inserció, centres de treball, fundacions, etc. Però també en les seves característiques: independents respecte els poders públics, són promotores del canvi social i actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat.

 

2. Consumir de forma responsable i conscient

Les nostres accions de consum i de compra són accions que fem cada dia. Si comprem productes i consumim serveis de les empreses de l'Economia Social, invertim i donem suport a la seva activitat. Això ens permet que la nostra acció ajudi a contribuir en els valors que defensen aquests projectes. Per tant, cal comprar i consumir amb criteri.

 

3. Fer-se soci o sòcia

També podem ser sòcies de les associacions i cooperatives del nostre territori. Aportant una quantitat assequible, contribuirem econòmicament al finançament d’un nou projecte o d’algun que està creixent. A canvi, podrem gaudir d’avantatges i participar d’aquesta iniciativa.

 

4. Participar dels espais de definició, construcció i intercanvi. Fem xarxa!

La majoria d'iniciatives de l’Economia Social es troben i celebren assemblees per definir la seva activitat, els seus objectius i la forma com ho faran. Aquestes assemblees estan obertes a tots els seus socis i sòcies o a les persones amb ganes de prendre partit i participar. La nostra veu i el nostre vot es tindrà en compte en aquests espais que s’organitzen de forma democràtica i ens permetrà col·laborar en la construcció i definició d’aquesta iniciativa. Els projectes de l’Economia Social cerquem fer xarxa entre nosaltres i el territori, ja que és una manera d'enfortir els nostres projectes.

 

5. Invertir en projectes que transformen

Com tot projecte empresarial, es necessita finançament per poder iniciar l'activitat. Si disposem d’uns estalvis i tenim ganes de col·laborar perquè hi hagi més activitats de l’Economia Social al nostre territori, podem fer aportacions econòmiques mitjançant avals mancomunats. Quan aquestes empreses fan la seva primera inversió dipositant els nostres estalvis en cooperatives de crèdit o a la banca ètica, ens assegurem que els nostres diners serveixen per a nous projectes que defensen valors com la sostenibilitat, la perspectiva de gènere o l'equitat, entre altres.